5V model

Uitleg 5V model

Inspiratie sessie DEJONG

Vertellen

Elke klantreis begint met een verhaal. Hoe sterker en meer onderscheidend het verhaal, hoe meer het opvalt. Het gaat om opvallen, opvallen bij de doelgroep met wie je in contact wil komen. In deze fase is het belangrijk om de doelgroep en de behoefte van je doelgroep scherp te hebben. Dit bepaalt welke verhalen je moet vertellen, in welke vorm en welke kanalen je daarvoor moet gebruiken. In deze fase wil je mensen inspireren en raken met jouw content.

Merkpositionering

Verdiepen

Niet iedereen zal door je communicatie boodschap direct geraakt worden. Dat hoeft ook niet. Waar het om gaat, is om bij de juiste doelgroep in contact te komen. Dit zijn de mensen die nieuwsgierig zijn geworden naar je verhaal en meer over je organisatie willen lezen. De verdiep fase is cruciaal voor het beeld dat de doelgroep van je vormt en daarmee de bereidheid om zich verder in jouw organisatie te verdiepen.

Vetalen- 5V model

Vertalen

In deze fase is alles erop gericht om de bezoekers na een eerste kennismaking met je website, webshop of sociaal account te verleiden tot een vervolgactie. Met behulp van digitale tools en beschikbare data speel je maximaal in op de behoefte van iedere bezoeker. De bezoeker wordt op basis van zijn behoefte vervolgens aangespoord tot een vervolgactie. Een vervolgactie kan bestaan uit het bezoeken van een extra pagina, het klikken op een banner, het aanmelden voor een webinair tot en met het inplannen van een afspraak.

Verkopen

Verkopen

De bezoeker heeft zich bekend gemaakt en aangegeven geïnteresseerd te zijn in jouw producten en/of dienst. Nu is het de kunst om deze potentiële klant (lead) op het juiste moment in contact te brengen met sales. Van iedere klant die zich in deze fase van de klantreis bevindt, zijn de gegevens bekend en is helder wat zijn/haar behoefte is. De klanten staan op het punt om hun eerste bestelling te doen en worden overgedragen aan sales voor het laatste zetje c.q. aangespoord hun bestelling in de webshop te doen.

Verbinden

Verbinden

Zodra een klant voor je heeft gekozen, is het zaak om de klantrelatie te versterken. Nieuwe klanten worden in deze fase welkom geheten en met bestaande klanten wordt contact onderhouden. In deze fase is alles gericht op het geven van relevante aandacht en het monitoren van de klantbehoefte. Het reeds opgebouwde klantprofiel wordt benut om de communicatie zo relevant mogelijk te maken en waar mogelijk de verwachting af en toe te overtreffen.

Contactformulier

Onze ambassadeurs